Promujemy rozwój nauk ekonomicznych i edukacji ekonomicznej

Menu
A A A

Materiały edukacyjne

Do nauki przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

Komunikaty

12.05.2014

W drugim etapie ogólnopolskiego konkursu FUNDACJI NBP dla szkół ponadgimnazjalnych "PUŁAPKA ZADŁUŻENIA: CZYM JEST, JAK JEJ UNIKAĆ, JAK Z NIEJ WYJŚĆ?", który odbył się 9 maja 2014 r. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, uczestniczyło pięć zespołów uczniowskich. Komitet Konkursowy wyłonił je na podstawie analizy prac nadesłanych w ramach pierwszego etapu. Zakwalifikowane zespoły zaprezentowały swoje projekty na otwartym posiedzeniu Komitetu Konkursowego, który ocenił je pod kątem wartości merytorycznej, jak również pomysłu na prezentację i sposobu jej przeprowadzenia, a także wykorzystania możliwości nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym szczególnie tablicy interaktywnej.

Komitet Konkursowy, wysoko oceniając jakość prac zakwalifikowanych do II etapu i sposób ich prezentacji,   podjął decyzję o przyznaniu regulaminowych nagród i wyróżnień następującym szkołom:

 

I nagroda

Augustowskie Centrum Edukacyjne, reprezentowane przez zespół w składzie: Dominika Tarasiewicz, Dorota Tarasiewicz, Wojciech Frol, Dawid Łosiński i Paweł Oleksy, pracujący pod opieką nauczycielki, pani Ewy Wiśniewskiej

II nagroda

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku reprezentowane przez zespół w składzie: Kinga Majchrzak, Katarzyna Minta, Rafał Kwinta, Seweryn Sałusz, Jakub Staśkiewicz, pracujący pod opieką nauczycielki, pani Barbary Gadomskiej

III nagroda

II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu reprezentowane przez zespół w składzie: Justyna Nazarewicz, Karolina Radgowska, Szymon Balbuza, Mateusz Chromiński, Paweł Gliniecki, pracujący pod opieką nauczycielki, pani Doroty Barcińskiej (w trakcie II etapu konkursu zastąpił ją pan Marek Nowosad).

 

 

Dwa wyróżnienia:

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie reprezentowane przez zespół w składzie: Justyna Bartosik, Anna Bogusz, Karolina Dyl i Klaudia Kaszyca, pracujący pod opieką nauczycielki, pani Mirosławy Sojki.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze reprezentowany przez zespół
w składzie: Piotr Bomba, Jerzy Jaszczura, Tomasz Kotwica, Jakub Prokopczyk i Szymon Sieradzki, pracujący pod opieką nauczyciela, pana Marcina Frasuńskiego.

 

Zarząd Fundacji Narodowego Banku Polskiego serdecznie gratuluje sukcesu członkom nagrodzonych i wyróżnionych zespołów, ich opiekunom oraz szkołom, które reprezentowali.  

 

FUNDACJA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO dziękuje firmie IMAGE RECORDING SOLUTIONS za pomoc techniczną i udostępnienie tablicy interaktywnej podczas II etapu konkursu.

 

 

14.04.2014

Komitet Konkursowy powołany dla przeprowadzenia Konkursu „Pułapka zadłużenia: czym jest, jak jej unikać, jak z niej wyjść?” ocenił nadesłane prace, biorąc pod uwagę ustalone w Regulaminie kryteria dotyczące treści i formy prezentacji, oryginalność pomysłu i możliwość wykorzystania prezentacji w praktyce edukacyjnej.

Decyzją Komitetu Konkursowego do udziału w II etapie konkursu zakwalifikowane zostały zespoły konkursowe reprezentujące  następujące szkoły (w kolejności alfabetycznej według nazw miejscowości):

1)      Augustowskie Centrum Edukacyjne,

2)      II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie,

3)      II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu,

4)      Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze,

5)      II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im Adama Mickiewicza w Słupsku.

Członkom wymienionych zespołów, ich opiekunom i szkołom, z których pochodzą serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy także wszystkim innym uczestnikom konkursu, nauczycielom i szkołom za ciekawe prezentacje i wysiłek włożony w ich przygotowanie.

II etap konkursu odbędzie się 9 maja 2014 r. w Warszawie. O jego planowanym przebiegu poinformujemy bezpośrednio wymienione wyżej szkoły. W tym samym trybie uzgodnimy z nimi kwestie organizacyjne związane z pobytem w Warszawie zaproszonych zespołów konkursowych.

11.12.2013

Nowy ogólnopolski  konkurs Fundacji Narodowego Banku Polskiego

„Pułapka zadłużenia: czym jest, jak jej unikać, jak z niej wyjść?”

Celem konkursu jest  pogłębienie  umiejętności zarządzania budżetem domowym przeciętnej rodziny, z uwzględnieniem możliwych  okresowych trudności w równoważeniu przychodów i wydatków, w przedziale nie krótszym niż rok. Oczekujemy, że uczestnicy konkursu zastanowią się nad przyczynami tych trudności i zaproponują najskuteczniejsze ich zdaniem i zarazem bezpieczne metody ich przezwyciężenia.  Efekty ich przemyśleń, w postaci projektów multimedialnych odpowiadających założeniom konkursu i wykorzystujących możliwości prezentacyjne tablic interaktywnych zostaną ocenione przez Komisję konkursową.

Konkurs jest dwuetapowy.  W pierwszym etapie Komisja konkursowa oceni nadesłane projekty i wyłoni spośród nich nie więcej niż pięć najlepszych. Zespoły, które przygotowały wybrane projekty zostaną zaproszone, wraz z nauczycielami, którzy się nimi opiekują, do udziału w drugim etapie konkursu (w pierwszej połowie maja 2014 r.). Polegać on będzie na prezentacji projektów na otwartym posiedzeniu Komisji konkursowej. Po zakończeniu tego etapu, Komisja konkursowa zadecyduje o nagrodach i wyróżnieniach, uwzględniając oceny z obu etapów konkursu.

Projekty konkursowe (uwaga na wymogi formalne!) powinny zostać przesłane do Fundacji NBP do dnia 21 marca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Fundacja Narodowego Banku Polskiego

KONKURS „Pułapka zadłużenia”

ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa


Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: konkurs@fundacjanbp.pl .

Regulamin konkursu i formularze dokumentów do przekazania wraz z projektem znajdują się w poniższych zakładkach.

Liczymy na ciekawe pomysły i  intersujące prezentacje.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin Konkursu 2014
Załącznik nr 1 zgłoszenie szkoły 2014
Sprawozdanie Załącznik nr 2 oświadczenie nauczyciela 2014
Załącznik nr 3 oświadczenie pełnoletniego uczestnika 2014
Załącznik nr 3a Oświadczenie przedstawicieli niepełnoletniego 2014
02.12.2013

W dniu 27 listopada 2013 r. przedstawiciele kierownictwa Fundacji NBP wzięli udział w uroczystej inauguracji  XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP, p. Anny Komorowskiej, która wręczyła stypendia trzydziestu studentom i doktorantom.

Tegoroczna edycja Programu, ustanowionego z inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,  objęła ponad 1300 osób. Fundacja NBP, która finansuje stypendia doktoranckie dla osób specjalizujących się w naukach ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów,  uczestniczy w nim od 2012 r.

Więcej o Programie Stypendiów Pomostowych i uroczystości - na portalu internetowym Prezydenta RP
27.11.2013

W dniu 22 listopada 2013 r. w Sali im. Prof. Władysława Grabskiego w siedzibie Narodowego Banku Polskiego odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. „W banku, w sejfie, czy w skarpecie – jak bezpiecznie zarządzać finansami”.  Projekt był realizowany między kwietniem i październikiem  2013 r. Głównym jego celem było poszerzenie wiedzy studentów-wolontariuszy oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat zarządzania finansami osobistymi oraz bezpiecznego i racjonalnego korzystania z oferty produktów bankowych i finansowych.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele kierownictw współorganizatorów projektu, Fundacji Rozwoju Wolontariatu oraz Fundacji Narodowego Banku Polskiego, którzy podziękowali licznie przybyłym studentom-wolontariuszom za entuzjazm, z jakim podeszli do nowego dla nich zadania i wysiłek, jaki włożyli w zapewnienie mu sukcesu. Zebrani obejrzeli krótki film podsumowujący rezultaty projektu. Studenci-wolontariusze otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie. Kilkunastu osobom wręczono wyróżnienia za stworzenie najbardziej interesujących i wartościowych merytorycznie autorskich programów warsztatów dla młodzieży odwiedzanych szkół.

Więcej na stronie www.frw.org.pl

24.10.2013

Od kwietnia do października b.r. Fundacja NBP wraz z Fundacją Rozwoju Wolontariatu realizowała projekt „W banku, w sejfie czy w skarpecie – jak bezpiecznie zarządzać finansami?”. Uroczyste zakończenie projektu z udziałem 80 studentów wolontariuszy odbędzie się dnia 22 listopada b.r. w siedzibie NBP.

Więcej o projekcie

wszystkie

Congratulations! The installation worked. You now have a fully functional installation of CMS Made Simple and you are almost ready to start building your site.

If you chose to install the default content, you will see numerous pages available to read. You should read them thoroughly as these default pages are devoted to showing you the basics of how to begin working with CMS Made Simple. On these example pages, templates, and stylesheets many of the features of the default installation of CMS Made Simple are described and demonstrated. You can learn much about the power of CMS Made Simple by absorbing this information.

To get to the Administration Console you have to login as the administrator (with the username/password you mentioned during the installation process) on your site at http://yourwebsite.com/cmsmspath/admin. If this is your site click here to login.

Read about how to use CMS Made Simple in the documentation(external link). In case you need any help the community is always at your service, in the forum(external link) or the IRC(external link).

License

CMS Made Simple is released under the GPL(external link) license and as such you don't have to leave a link back to us in these templates or on your site as much as we would like it.

Some third party add-on modules may include additional license restrictions.